Askim Entreprenør AS

Sponsor

Askim Entreprenørs sponsorfond deler ut støtte to ganger i året

Frivillige lag, foreninger, foreldregrupper, skoleklasser og organisasjoner gjør en formidabel innsats. Denne innsatsen er svært viktig for lokalsamfunnene. Det ønsker vi å støtte.

Sponsorfondet skal hvert år dele ut til sammen 100.000 kroner fordelt på to tildelinger – i mars og november.

I løpet av disse tildelingene kommer vi til å velge et hovedsponsorat på opptil 30.000 kroner. Resten av beløpet fordeles på mindre sponsorater på opptil 10.000 kroner.

Søknadsfrister er henholdsvis 20. mars og 20. oktober hvert år.

Søknadene vil bli vurdert av en jury bestående av:

  • Thor-Ole Riiser, administrerende direktør, Askim entreprenør
  • Monica H A Snopestad, markedskonsulent, AE Gruppen AS
  • Petter Schou, ordfører, Spydeberg kommune

Kortfattet søknad på maks 1 A4-side med opplysninger om søker, formålet det søkes støtte til og totalt budsjett sendes til monica@askimentreprenor.no

Juryen for Askim Entreprenørs sponsorfond, f.v Petter Schou, ordfører i Spydeberg kommune, Thor-Ole Riiser, administrerende direktør i Askim entreprenør, og Monica H A Snopestad, markedskonsulent, AE Gruppen AS.

Noen tidligere sponsorater: