Askim Entreprenør AS

Kvalitets- og miljøpolicy

Bedriftens kvalitetspolicy

Ledelsens målsetning er å legge forholdene til rette slik at våre kunder skal være fornøyde,
våre medarbeidere skal være motiverte, behandle hverandre som «kunder» og vise respekt for hverandre.

Den langsiktige lønnsomheten skal være god. Dette oppnås gjennom bruk av moderne teknologi, kompetanseheving
og kontinuerlig forbedring.

Gjennom et velfungerende kvalitetssikringssystem er målet at Askim Entreprenør skal ha bransjens laveste feilprosent.

Bedriftens miljøpolicy

Ledelsen forplikter seg til å overholde aktuelle lovbestemte krav og andre relevante krav knyttet til bedriftens miljøaspekter, og legge til rette for at miljøaspektene ivaretas. Ledelsen forplikter seg til å gjennomføre en kontinuerlig forbedring av bedriftens miljøprestasjon og forebygge forurensning.

Miljøpolicy skal formidles både for interne og eksterne parter, men også for omverdenen. Gjennom prosedyrer, instrukser og sjekklister skal det sikres at det taes hensyn til miljøet.

Miljøaspektene og skal kartlegges for hele bedriften og miljømål skal defineres. Dette skal også tilpasses til hvert prosjekt. Målene skal formidles til alle medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Askim Entreprenør skal være en pådriver for å ivareta miljø.