Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Vedlikeholdskontrakt Østfold

Kontrakten omfattet vedlikeholdsarbeider på tre strekninger:

Fv 120 i Våler Kommune
Fv 120 i Hobøl Kommune
Fv 123 i Trøgstad Kommune

Hensikten med vedlikeholdsarbeidene var å sikre bedre drenering og bedre dekklevetid, i tillegg til å bedre trafikksikkerheten ved å rydde farlig sideterreng og gjøre nødvendige tiltak ved dårlige grunnforhold.

Hovedmengder totalt:

Vegetasjonsrydding: 37 000 m2.
Sprenging: 34 000 m3.
Utskifting av stikkrenner: 300 m.
Grøfting/masseflytting: 23 000 m2.
Nødvendig utbedring av dårlige grunnforhold.

 

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Referanseperson: Renate Greager
Prosjektleder: Jørn Tore Måleng
Ass. prosjektleder: Aase Wammeli
Anleggsleder: David Snopestad
Tidsrom: Mai 2017 til Juni 2018
Oppdragets totale verdi: 34,7 mill