Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Strømmen kollektivterminal

Vi tok ombyggingen av Strømmen Kollektivterminal.
Ombygging av Strømmen kollektivterminal var et samarbeids prosjekt mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Skedsmo kommune.
Alle føringsveier for vann og kloakk samt strøm og signal kabler skulle føres igjennom 2stk nye 800mm fôringsrør under jernbane sporene. Det skulle bygges rullestol vennlige ramper ned til undergangen under sporene. Infrastrukturen rundt kollektivterminalen ble også betydelig endret under veis i prosjektet. Det hele ble avsluttet med et flott ute anlegg, med naturstein i trapper og gang arealer, plen, planter og trær i grønt områder.
Det ble også mye jernbane teknisk utfordringer. Med stadig nye krav, ble det mange nye sporvekslere og mange hundre meter med nye spor. Med dette fulgte også nytt signal anlegg for hele kollektiv terminalen.
Selve ombyggingen skulle utføres mens den gamle terminalen var i virksomhet. Dette medførte en del utfordringer.
Men vi klarte gjennomføringen av dette kompliserte anlegget uten uhell for både arbeidere og pendlere.

Kontraktsum: 88 mill.
Referanseperson: Bjørn Kåre Steinset
Prosjektleder: Roy Dybedahl
Anleggsleder: Kjell Arne Linnerud
Ass. Prosj. Leder: Stein T. Vindegg