Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Ny kantine Østbuen 2

Etablering av kantine inkludert kjøkken for produksjon av mat.
Det ble også laget konferanselokale med utstyr for videokonferanser, samt toaletter.

Arbeidene krevde mye prosjektering innen kjøkkenutstyr, kjøle-/fryserom, elektro, ventilasjon,
svakstrøm, brannsikkerhet, innredning og rørlegging.
Det var opprinnelig kun åpent rom som derfor krevde total ombygging.

Byggherre:                    AE Gruppen AS
Utført:                            Nov 2015 – Mars 2016
Referanseperson:         Jørn Tore Måleng (90880261)
Totalt antall årsverk : 5
Egne arbeidere:           2
Undetrentrepise:         3
H-verdi:                         0
Prosjektleder:              Jørn Regin Jaucis
Ass. prosjektleder:      Kari-Lise Ruud
Anleggsleder:               Ole Kopperudmoen