Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Grislingås bru

Denne bruentreprisen besto av en ettfelts interimsbru i stål, rivning av eksisterende Grislingås bru i stål/betong med betonglandkar og støttemurer, og bygging av ny bru med tilhørende støttemurer i betong, belysning og vegomlegging.

I arbeidet inngikk også utarbeidelse av rasteplass og bistand til Statens vegvesen bruberedskap for rivning av interimsbrua.

Den nye brua er en slakkarmert betongbru med 3 spenn. Horisontalkurven på brua er 63m mens vertikalkurvaturen er ca. 2500m og tverrfallet på betongplata er 5 %.

Feltene skal pga. tverrsnittet og spennviddene bygges med overhøyde.

Brua er opplagt på fire skråsøyler på betongfundamenter på utsprengt fjellfot foruten to landkar støpt i betong.

Samlet lengde bru er ca. 40,5 m og bredde ca. 10m.

På hver side av landkarene er det bygget støttemurer med en samlet lengde på ca. 45 meter. Overkant av brua er hevet ca.1,0m (høyeste nivå) over dagens bru slik at eksisterende veg på begge sider må tilpasses den nye brugeometrien.

Veglysanlegget på FV21 er utvidet med belyst rasteplass, bruportal og brurekkverk. Strekningen på cirka 220 meter er fra eksisterende veglysanlegg frem til ny Grislingås bru. Ny rasteplass (nord for bru) og bru er belyst.