Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Enebakkveien/ Klemetsrud Nytt kollektivfelt

E6 / Enebakkveien er et tiltak fra Oslo kommune for å forbedre framkommeligheten for kollektivtransport fra Enebakkveien via ny rundkjøring, og opp på E6 inn mot Ryen.

Hovedarbeidene har vært omlegging av kabler, utvidelse til 3 kjørefelter, ny gang og sykkelvei i Enebakkveien og Ljabruveien, nytt overvannssystem, ny og større rundkjøring med beplantning, granittkantstein og belegg.

Ettersom veien skulle utvides med et kjørefelt, måtte eksisterende kabler legges i ny trasé. Dette ble en utfordring på grund av en vesentlig større andel kabler og kabeleiere enn først antatt.

Det er også særdeles stor trafikkmengde som skulle ledes igjennom anlegget i flere forskjellige faser. Veien ble lagt om 4 ganger, og vi måtte endre skiltvedtaket 52 ganger i løpet av ca 1 år.

Oppdragsgiver Statens vegvesen
Kontraktsum 39,8 mill
Tidsrom September 2013 - november 2014
Referanseperson Henrik Olimb
Prosjektleder Roy Dybedahl
Anleggsleder David Snopestad
Assisterende prosjektleder Marius Myklebust/ Stein Thøger Vindegg
Totalt antall årsverk 21
Antall skader/ fraværsdøgn 0/0