Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Askim Videregående skole

Arbeidene besto i bygging av ny idrettshall og nytt mellombygg med garderober, lager, teknisk rom og undervisningsrom. I tillegg kommer rehabilitering/ombygging av eksisterende bygg.

Oppdragsgiver Østfold Fylkeskommune
Utført i perioden Mars 2011 – Juli 2012
Oppdragets totale verdi Kr. 30,0 mill.