Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Askim Rådhus

Arbeidene besto i bygging av nytt tårn i tre etasjer og ny bystyresal til nåværende rådhus. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende tårn hvor hovedoppgaven vil være etablering av nye anlegg for luftbehandling og varme. Arbeidene vil dessuten trekke med seg nye himlinger og ny belysning i de samme arealene. Nytt tårn vil utelukkende inneholde kontorarealer, hvorav NAV vil oppta ca. 50%.
Arealet for nytt tårn og bystyresal inkl. glassoverbygget atrium, utgjør hhv 990 og 450 kvm. bruttoareal. Bruttoarealet for eksisterende tårn er likt som for nytt tårn.
Nytt tårn skal bygges over eksisterende arealer for servicetorg og bibliotek. Fundamentering for det nye tårnet er tatt hensyn til ved prosjekteringen den gangen rådhuset ble bygget. Noen mindre forsterkninger av fundamenteringen må imidlertid gjøres. Lokal pæling skulle derfor utføres som del av prosjektet.

Kontraktsum: 30 mill
Referanseperson: Leif OlesenTlf. 91173039
Prosjektleder: Bjørn Sikkeland
Anleggsleder: Anders Sten Hansen