Askim Entreprenør AS

Fra nyhetsarkivet

Åpning av t-banestasjonen Helsfyr

Utenfor denne inngangen til Helsfyr stasjon skal det blir nye og flotte utomhusområder. Askim Entreprenør har allerede startet på arbeidene og holder på frem til sommeren.

Torsdag 21.mars 2019 var det offisiell åpning av t-banestasjonen Helsfyr i Oslo. Den underjordiske stasjonen er et viktig knutepunkt for veldig mange i Oslo med hele 20 000 av- og påstigninger hver dag. Fire av T-banens fem linjer går gjennom denne stasjonen, og det går også 16 busslinjer innom tilhørende bussterminal.

Stasjonen fra 1966 trengte oppgradering

– I 1966 tenkte ikke alle på universell utforming. Nå var det blitt viktig å gjøre stasjonen bedre og mer universell, med nytt interiør, bedre belysning og bedre skilting. I tillegg har det blitt en ny inngang til denne stasjonen, forteller byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg innledningsvis under den offisielle åpningen av Helsfyr t-banestasjon 21.mars 2019. Hun syns det har blitt veldig flott på stasjonen, og er glad for alt det flotte arbeidet som gjøres for kollektivtransporten i Oslo.

–Det gjør hverdagen lettere, og det blir enklere å velge kollektivt. Jeg takker Sporveien for vel gjennomført arbeid enda en gang, fortsetter hun.

Kunst midt i fleisen på reisen

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen forteller om lange tradisjoner der Sporveien og Oslo Kommune har samarbeidet om kunst på t-banestasjonene i byen.

– Det startet med byggingen av de første t-banene på 60-tallet og tanken om å gi oslofolk en mer innholdsrik og spennende reise, kanskje også en litt bedre dag. Her er det kunst midt i fleisen på reisen. Kunst og t-bane hører sammen, forteller byråd Hansen.

Mange møtte opp på den offisielle åpningen av Helfyr t-banetasjon. Her står byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen på scenen.

Kunstprosjektet på Helsfyr er ett av ti ferdigstilte kunstprosjekter i 2018. Kulturetaten avholdt en konkurranse om hvem som skulle få oppdraget, og etter nøye vurderinger falt valget på Katrine Giæver.

Kunstner Giæver har en rekke utsmykningsoppdrag i sin portefølje: på Marienlyst skole, på Nasjonalteateret Stasjon, på Musikkhøyskolen, og på regjeringens representasjonsbolig.

Kunstner Katrine Giæver vant konkurransen om å få dekorere stasjonen. Giæver blir gjerne forbundet med farger.

– Tittelen på kunsten er «Å samle på farger». Jeg har samlet sammen en fargepallett som jeg syns Helsfyr stasjon og de reisende fortjener, forteller Giæver om «Sporveiskunsten».

Det ble tatt i bruk en eldre tradisjonell, bærekraftig muralteknikk som består av naturmaterialene brent kalk, knust marmor og fargepigment.

–Dette er sparklet på i mange tynne lag og når dette tørker forsteines det. Det gir en særegen dybde og glans som ikke noe annet materiale kan frembringe. Fargene har jeg tenkt sånn at uansett hvilken inngang du kommer fra, så møter du en blå eller grønn vegg, noe som kan hjelpe med veivalg. Blå indikerer retningen mot sentrum og fjorden, og grønt mot øst og skogen, forklarer den stolte kunstneren.

De to tekniske rommene har blitt dekorert med glade farger. Den blå og grønne fargen skal hjelpe reisende med å finne rett vei.
Den fargerike kunsten strekker seg hele veien ned til perrongene.
Skiltingen har også blitt oppgradert. De to fargene blå og grønn vil her også kunne hjelpe reisende med å finne rett vei.

Per Magne Mathisen, infrastrukturdirektør for Sporveien, uttalte at han syntes det er svært tilfredsstillende å ha tilliten fra Rådhuset ved at de får lov til å sette preg på byen på denne måten. Han takket NDH Arkitektene, kulturetaten og ikke minst Askim Entreprenør som har utført arbeidet.

Mathisen bemerket også at det ikke bare var overflaten slik den syntes under åpningen som var blitt en del av kostnaden på prosjektet, men at det også er blitt gjort vesentlige oppgraderinger teknisk, i tillegg til reparasjoner.

Askim Entreprenør gikk under jorda

Askim Entreprenør har holdt det gående på Helsfyr stasjon siden februar 2018. Arbeidene har vært blant annet malerarbeider i himling på perronger og søyler mellom spor, samt reparasjon av tegl og fliser, montasje av lysrigg, og etablering av sekundær inngang i vest.

Ny belysning på Helsfyr t-banestasjon.
Her er det totalt 20 000 av- og påstigende daglig. Perrongene er nå blitt lyse og trivelige.

Det er også blitt montert lanterne i tak for lysinnslipp, jordmasser er fjernet og ny membran er lagt før nytt plantedekke over inngang i øst. Avslutningsvis hadde Askim Entreprenør også grunnarbeidene på veggene før kunstnerne slapp til.

Flere av de tilstedeværende på åpningen av Helsfyr stasjon uttalte at de likte de store endringene som var blitt gjort. Tidligere var stasjonen mørk og dunkel, men nå er den blitt lys og flott. Mange var også spent på det som skal skje videre. Ved inngangene hang det store bannere som illustrerte hvordan uteområdene skal bli i nærmeste fremtid.

To av Askim Entreprenørs ansatte foran arkitektens tegninger av stasjonens fremtidige uterom.

Askim Entreprenør har allerede startet på arbeidene til de nye utomhusområdene og kommer til å holde på frem til sommeren.

Slik ser det ut utenfor stasjonen per dags dato. Vinduene er nye, -før var bygningen helt tett.

Flere bilder fra den offisielle åpningen av Helsfyr t-banestasjon:

Det ble vafler og kaffe til alle under åpningen av Helsfyr t-banestasjon.
Representanter fra Sporveien stekte vafler under åpningen av t-banestasjon Helfyr 21.mars 2019. Vaflene hadde deres logo.
Musikerne Jens Fossum (bass) og Asle Røe (gitar) underholdt med jazz under åpningen av den oppgraderte stasjonen.
Mange forsynte seg av vafler og kaffe under åpningen
Askim Entreprenør var representert med flere ansatte under åpningen. Her nytes det kaffe rett før talene startet.
Overrekkelse av blomster under åpningen.
Byrådene Rina og Lan fikk æren av å klippe snoren under åpningen av t-banestasjonen.
Fra venstre: Rina Mariann Hansen, Lan Marie Nguyen Berg, Katrine Giæver, og Per Magne Mathisen
Den massive eikebenken var også en del av Askim Entreprenørs oppdrag. Den er levert av Henriksen snekkeri i Arendal.