Askim Entreprenør AS

Fra nyhetsarkivet

Rask behandlingsprosess for Østfoldbadet

Mandag morgen satte ordfører Thor Hals spaden i jorda der det nye utendørsbassenget til Østfoldbadet skal bygges. Om ca et år vil det utvendige badeanlegget være ferdig.

Thor Hals, ordfører i Askim Kommne
Ordfører Thor Hals fikk æren av å ta det første spadestikket der det nye utendørsbassenget til Østfoldbadet skal bygges.

Rask behandlingsprosess

Selve prosessen fikk en pangstart da Askim Kommune behandlet papirene i rekordfart. Østfoldbadets daglige leder, David Koht-Norbye retter en stor takk til kommunen for måten de har håndtert denne saken på.

–Politikerne har bidratt til at vi har fått en supergod finansiering gjennom Kommunalbanken, og byggeavdelingen har satt bortimot norgesrekord i saksbehandling. Det tok fire timer fra vi leverte igangsettelsessøknad til den forelå på ettermiddagen. Normal tid er opptil tre uker på dette, forteller Koht-Norbye fornøyd.

I løpet av dagen hadde de fått både rammetillatelse og igangsettelsestillatelse, noe som resulterte i at byggeprosessen nå ligger en uke foran timeplanen.

Thor Hals, ordfører i Askim Kommne
Thor Hals, ordfører i Askim Kommune, og David Koht-Norbye, daglig leder ved Østfoldbadet, er begge veldig fornøyd med den raske behandlingsprosessen.

Østfoldbadet nybygg og uteanlegg blir bygget der Henstad barnehage stod tidligere. Dette er en tomt på omtrent 3,5 mål. Byggeprosessen av ny svømmehall er blitt beregnet til 15 måneder, men daglig leder ved Østfoldbadet satser på at selve utendørsbassenget vil være ferdig til sankthans neste år.

Den utvendige sklia som nå er en del av attraksjonene til Østfoldbadet, vil bli revet i løpet av uken da den er i veien for selve utbyggingen. Om ett års tid vil den være oppe å gå igjen, men da i en litt annen form.

Kostnadsrammen for utbyggingen av Østfoldbadet er på 153,1 millioner kroner. Askim Entreprenør AS ble eneste tilbyder på grunnarbeidene og oppføringen av svømmehallen og leverte et anbud som var innenfor forskriftene rundt offentlige anskaffelser.