Askim Entreprenør AS

Fra nyhetsarkivet

Sagveien i Askim offisielt åpnet

I dag ble Sagveien offisielt åpnet!

Prosjektet startet høsten 2018, og siden da har Askim Entreprenør hatt jobben med å videreføre Sagveien i Askim 550 meter fra Gresvig mot Circle K.

Sagveien veianlegg er et samferdselsprosjekt i Askim Kommune bestående av ca. 550 meter ny vei og G/S-vei som knytter Sagveien til Rakkestadveien (Fv 124).

Forlengelsen av Sagveien går parallelt med Østfoldbanens Østre linje, før den svinger nordover mot eksisterende rundkjøring ved bensinstasjonen Cirkle K.

Rundkjøringen ble etablert i forbindelse med ny E18 gjennom Askim og inkluderer en 50 meter lang arm mot Sagveien. Den nye veien er en fortsettelse på denne.

Askim Entreprenør har også etablert ny adkomst inn til Jatak Are Brug AS, samt belysning og drenering på hele strekningen.

Takk til ordfører Thor Hals som kom og åpnet veien på ordføreres vis.

Askim Kommunes ordfører Thor Hals åpnet den nye Sagveien
Slik ser Sagveien ut, dette på strekning mot Circle K

Slik så området ut før Askim Entreprenør startet på prosjektet:

Underveis før nyttår:

Ferdig asfaltert: