Askim Entreprenør AS

Fra nyhetsarkivet

Bliksland bru i Tomter

I Østfold var det totalt 32 bruer langs fylkesveiene som sårt trengte oppussing. Gamle Bliksland bru i Tomter var en av de 17 bruene som var blitt oppført med kategorien «kritisk» av Statens Vegvesen.

Gamle Bliksland bru trengte sårt en oppussing. Foto: Audun Aas Hegna

Gamle Bliksland bru ble ny og flott

–Dette var ganske smal bru med lavt akseltrykk. Den var i tillegg i svært dårlig forfatning, forteller prosjektleder Audun Aas Hegna.

Gamle Bliksland bru, som ble bygget i 1945, hadde skader på stålbjelker og betong, og rekkverket levde ikke opp til dagens sikkerhetsstandard. Det var også en fordel å bygge den litt høyere i terrenget, slik at det ble nødvendig klaring til jernbanens kjøreledning.

Askim Entreprenør AS stod for utgraving og oppfylling til landkarene, samt forberedende arbeide før støpning av betong. Det ble også satt opp to stablemurer på hver sin side av jernbanen.

Godt i gang med å rive gamle Bliksland bru. Foto: Audun Aas Hegna

–Det ble brukt Larvikittstein på den ene siden. Dette er granittblokker som er ca 50x50cm med fallende lengder. På den andre siden ble den eksisterende stablemuren demontert i høyden og deretter stablet ut på sidene. Kun eksisterende stein ble brukt, forteller prosjektleder Hegna.

Det ble brukt larvikittstein på den ene siden av nye Bliksland bru.
På andre siden av bruen ble halvparten av muren demontert og bygget ut på sidene etterpå. Kun eksisterende stein ble brukt.

Arbeidet på bruen startet sommeren 2017. Veien ble stengt i seks uker og trafikken gikk da via Kråkeruddalsbakken, over Hobølelva og ned på rv 120. Samtidig hadde jernbanen sommerstengt.

–Da rakk vi å gjøre alt arbeidet som var i nærheten av skinnene. Vi rev den gamle brua, gjorde masseskifte og stablet mur på begge sidene. Da toget var på igjen, var det kun arbeide vekk fra linjen. Da var det en hovedsikkerhetsvakt fra Jernbanen på stedet som passet på, forteller prosjektleder Hegna.

Nye Bliksland Bru har blitt veldig flott og tåler nå en hel del tyngre trafikk.
Entreprenørselskapet Kruse Smith står bak konstruksjonen av Bliksland Bru.

Selve betongarbeidene og konstruksjonen av bruen var det entreprenørselskapet Kruse Smith som gjennomførte. Bruen er laget som en fagverksbru i limtre, og har et spenn på 26,5 meter. Den er nå 5,4 meter bred og tillater normalt akseltrykk på 10 tonn.

Bjørnen sover

Mens den gamle bruen ble restaurert og gjenoppbygd med nytt utseende, fikk den sovende bjørnen også en overhaling.

sovende bjørn ved bliksland bru
Den sovende bjørnen ved Bliksland bru er helt nyrestaurert og har fått sin hedersplass ved den nye bruen.

Bjørnen ble laget i 1958 av byggmester Arne Solum. Han var med på å bygge om den gamle brua fra 1945 og hadde mørtel til overs. Denne mørtelen ville han ikke kaste, så han veltet bøtta med mørtel på brukaret og formet et dyr. Slik ble den sovende bjørnen til.

Etter at bjørnen på Bliksland bru ble omtalt i media, har det dukket opp to bjørner til som har ligget langs Østre linje.

Bliksland bru ble åpnet 1.desember 2017, og da ble også den nyrestaurerte bjørnen avduket av Harald Solum, sønnen til byggmester Arne Solum.

 

Vil du lese mer om bjørnen? Ta en titt på disse artiklene:
Haralds far laget bjørnen som sover ved Bliksland bru – spesiell historie ligger bak
Terje (72) sperret øynene opp da han så bildet av den nyrestaurerte bjørnen ved Bliksland bru
Nå har nok en sovende bjørn dukket opp langs Østre linje

 

Flere bilder av den nye bruen:

Nye Bliksland bru tåler nå 10 tonn.
Bruen har blitt en god del bredere.
Toget passerer i full fart under den nye bruen.