Askim Entreprenør AS

Fra nyhetsarkivet

Hagasvingens nye omsorgsboliger

I januar startet Askim Entreprenør AS på byggeprosjekt for Lørenskog Kommune. I Hagasvingen skulle de gamle omsorgsboligene fra 1980-tallet rives og nye bygges. Men dagen før brukerne skulle flyttes inn i de midlertidige boligene på nabotomten, begynte det å brenne.

Mer tid til prosjektering

Brannen fant sted i de midlertidige boligene. Riggen var preget av store sot- og røykskader og måtte derfor byttes ut. Dermed ble hele prosjektet utsatt den tiden det tok å få tak i nye boliger.

–De midlertidige boligene har en brannsertifisering i forhold til risikoklasse. Det er ikke noen vanlige standardmoduler. Dette er grunnen til at hele prosjektet ble forsinket i tre måneder, for vi måtte spesialbestille nye moduler. Det var ikke bare å hente de et annet sted, forklarer prosjektleder Simen Berg Klemmetsen.

Med et slikt brudd i prosjektet, måtte også rivningen av de gamle boligene utsettes. Tiden frem til de nye modulene kom, ble derimot brukt fornuftig.

–Vi prosjekterte i den perioden, så vi fikk roet ned prosjekteringsracet. Men vi skulle gjerne ha kommet i gang som planlagt. Vi ville helst ha fått taket på innen august, men nå blir det sannsynligvis ikke før i november, forteller Klemmetsen.

De nye omsorgsboligene på Hagasvingen er i ferd med å få vegger. Innen november skal taket på.

Hagasvingens nye omsorgsboliger

De nye omsorgsboligene er TEK-10 passive hus med universell utforming.
Med universell utforming er det en del krav rundt slikt som høyder på trinn og terskler, heis, og farger. Eksempelvis blir det tatt i bruk kontrastfarger slik at svaksynte lettere kan få øye på dører og heis.

Selve bygget består av en parkeringskjeller i betong med plass til 19 biler, og to fulle etasjer i treverk. Det blir totalt 12 leiligheter og to personalbaser fordelt på de to etasjene.

I tillegg har Askim Entreprenør AS ansvaret for noe av utearealet. Her skal det bli flere parkeringsplasser, nedgravde søppelbrønner, plen med to uteområder, samt hekker og trær.

Prosjektleder Klemmetsen er godt fornøyd med samspillet mellom underentreprenørene og den gode kommunikasjonen med byggherre.

(Klikk på bildene i galleriet over for å se de i full størrelse)

Torbjørn og Tove Randi gleder seg til å flytte inn i nye boliger

Gleder seg til å flytte inn

Pensjonistene Tove Randi og Torbjørn har bodd i Hagasvingen helt siden midten av 1980-tallet. Nå bor de i de midlertidige boligene på nabotomten, hvor de har egne rom som fungerer som kombinert oppholds-  og soverom.

Når omsorgsboligene blir ferdige vil de begge får hver sin fullverdige leilighet på 50kvm, og dette ser de frem til. Mens de venter på de flotte, nye boligene, gleder de seg over seniortilbudet i kommunen. Torbjørn liker å pakke ved, og Tove Randi syns det er best å lese oppskriftene i Familien.

De nye omsorgsboligene ferdigstilles i mai 2018.