Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Tvetenveien

Langs 2000 meter av Tvetenveien bygger Askim entreprenør ny gang/sykkelvei, nye kollektivfelt, oppruster fire rundkjøringer og lager nytt kjøremønster for øvrig trafikk. Byggherre Oslo kommune satser mye på sykkel og da er denne strekningen langs Tvetenveien viktig.

Askim entreprenør har også murt rundt 1000 kvm Karmøy-mur. Steinen har et lite gullskjær i seg, etter hvert også et grønnskjær og glir fint inn i landskapet rundt. Dette er samme type stein som Askim entreprenør brukte da anlegget i Holmenkollen ble oppgradert i forkant av ski-VM.

10.000 blomsterløk er satt ned, fortrinnsvis i rundkjøringene. De kommer til å gi en flott fargeprakt til våren.

Prosjektet skal være ferdig i augsut 2016, men før jul 2015 er de første 1350 meterne tatt i bruk.

En løsningsorientert byggherre har bidratt til veldig godt samarbeid i prosjektet og det har vært svært få klager fra publikum. Så får det heller stå sin prøve at det i perioder er krevende å jobbe når trafikken samtidig skal gå som normalt.