Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Trippestadåsen

Grunnmuren sviktet under Trippestadåsen borettslag i Askim. Askim Entreprenør og Usbl tok utfordringen. De flyttet hele bygget, bygde ny grunnmur og flyttet huset tilbake.

Jobben kostet 2,3 millioner kroner og pågikk i omtrent 2 måneder.

Stripefundamentene under firemannsboligen hadde begynt å helle bakover og knekke. Det laveste hjørnet sto etter hvert 16 centimeter lavere enn det høyeste.

Huset måtte midlertidig støttes opp, og i en periode ble også huset evakuert. Så gikk Askim Entreprenør i gang.

Firemannsboligen ble løftet opp og skjøvet til side for mellomlagring. Den gamle grunnmuren ble revet. Både den og nødvendige masser ble fjernet.

Samarbeidet mellom Askim Entreprenør og Usbl førte til at borettslaget fikk en flunkende ny og solid grunnmur. Så ble hele bygget flyttet tilbake til der det opprinnelig sto. Hele jobben ble utført på en så skånsom måte at beboerne kunne la kaffekoppene stå på kjøkkenbordet, i trygg forvissning om at ingenting ville bli ødelagt.