Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Strømmen miljøgate

Askim Entreprenør AS har opparbeidet ny miljøgate i Strømsveien på Strømmen. Prosjektet var første skritt i å utvikle Strømmen til et moderne sentrumsområde. Den 900 meter lange gaten er tilrettelagt for gående og danner grobunn for næringsdrivende på Strømmen.

Arbeidet bestod i hovedsak av:

  • Fornyelse av det kommunale VA anlegget
  • Masseutskifting av gaten i sin helhet
  • Nye føringsveier for strøm og tele
  • Granitt og steinarbeider
  • Vannbåren varme i fortausarealene
  • Planting av 130 stk trær med komplett automatisk, tidsstyrt dryppvanningsanlegg
  • Komplett belysningsanlegg
  • Bygging av underjordisk sentralanlegg for gatevarme, fjernvarme og vanningsanlegg

Samtidig med arbeidene i gaten skulle tilgangen til de forretningsdrivende opprettholdes samt innkjøringene til bakgårdene langs gaten.

Med såpass mye trafikk i nærheten av anleggsområdet krevdes det at den tilgjengelige plassen ble benyttet optimalt samt at man hadde et konstant fokus på sikkerheten til fotgjengere og egne ansatte.

Oppdragsgiver Statens vegvesen
Kontraktsum 55 mill
Tidsrom Mai 2008 - juni 2010
Referanseperson Tom Fjerdingby
Prosjektleder Fabian Geiser
Anleggsleder Per Christian Holm
Prosjektingeniør Stein Thøger Vindegg
Totalt antall årsverk 40
Antall skader/ fraværsdøgn 1/1