Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Støytiltak Melleby

I forbindelse med utbygging av E18 avdekket Statens Vegvesen for høy støy fra veien  for 40 eiendommer langs strekningen Melleby – Momarken. Askim Entreprenør AS fikk i oppdrag å gjøre tiltak for å begrense denne støyen. I tillegg ble det opparbeidet grøntarbeider på strekningen.

Tiltakene besto av:
Montere enkle ventiler og Aggregatventiler
Utskifting vinduer til lydklassifiserende vinduer og dører
Påføring og gipsing av vegger og himlinger
Oppsetting av støyskjermer i betong, glass og treverk på terrasser og balkonger.
Støyvoll

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst
Kontraktsum: 11,9 mill.
Tidsrom: okt. 2013 – juli 2014
Referanseperson: Terje K. Andersen (90 58 17 62)
Prosjektleder: Jostein Aas
Anleggsleder: Steinar Haug
Ass. Prosj.leder: Aase Wammeli Mørk