Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Støyskjerm Sundhellinga

Askim Entreprenør AS utførte sommeren 2013 følgende arbeider for Statens Vegvesen:

  • Heving av eksisterende gang og sykkelveg
  • Bygget støttemur og 1,2 meter høy støyskjerm over en strekning på 150 meter
  • Oppgradering av t-krysset og bussholdeplassen
  • Etablering av 650 meter med nytt veglys
  • Kantstein og belegningsstein
Oppdragsgiver Statens vegvesen
Kontraktsum 4,6 mill
Tidsrom Juni 2013 - oktober 2013
Referanseperson Kamran Kanirash
Prosjektleder Jan Petter Hagen
Anleggsleder Øyvind Dramstad
Totalt antall årsverk 3
Antall skader/ fraværsdøgn 0/0