Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Ski VGS

Beskrivelse av utført arbeid

Det ble bygget et tilbygg i tilknytning til eksisterende videregående skole og to av skolens
eksisterende fasader i bygg 1 ble rehabilitert.

Tilbygget inneholder:
-Kantine, Auditorium, 4 undervisningsrom, realfagsrom og arbeidsrom for lærere
-Ventilasjonsrom og tekniske rom

Tilbygget med bygg nummer 6 har gangbroforbindelse
til eksisterende bygg 1 i et plan (1.etg)
Det oppførte tilbygg/nybygg med auditorium og kantine m.m. har BTA 1770 m2.

Rehabilitering av fasader bygg 1 omfatter i korthet:
-Utskifting av vinduer på gavlfasader, tilleggsisolering og ny fasadekledning.
Oppdraget besto av arbeider med grunn og fundamenter, hovedkonstruksjon
på fundamentplate og tildels stabiliserende vegger iplasstøpt betong, takkonstruksjon
utført i lettak elementer, yttervegger med isolert teglforblending på betongvegger, innevegger
utført i hovedsak med stålstenderverk med stabiliserende vegger i plasstøpt betong,
luftbehandlingsanlegg, el-anlegg, SD-anlegg,  heis, utvendig grønt-anlegg.