Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Ski Øvre Torg

Askim Entreprenør AS fikk oppdraget med opparbeidelse av Ski øvre torg, samt VA arbeider i Brageveien.

Arbeidene som ble utført var i hovedsak:

  • Riving av eksisterende belegg, utgraving og nytt forsterkningslag
  • Legging av: 400 m2 granittheller, 460 m2 betongheller, 105 lm i granitt og 70 m2 smågatestein
  • Oppsetting av: 94 lm granittmur, komplett fonteneanlegg i granitt med skulptur og pumpeanlegg
  • Utlegging av vekstjord og legging av ferdigplen
  • Planting av busker og stauder
  • Oppsetting av sykkelstativ, benker, plantekasser og flaggstenger
  • Utskifting av vann og avløpsledning i Brageveien

Et vellykket prosjekt som ga Ski`s innbyggere et vakkert park anlegg foran byens rådhus.

Oppdragsgiver Ski kommune
Kontraktsum 9,9 mill
Tidsrom November 2008 - mai 2009
Referanseperson Jannicke Eriksen
Prosjektleder Jan Petter Hagen
Anleggsleder Øivind Dramstad/ Trond Mustorp
Totalt antall årsverk 5
Antall skader/ fraværsdøgn 0/0