Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Skedsmo gravlund

Prosjektet omfattet opparbeidelse av 26.000 kvm gravlundareal, omlegging og oppgradering av Vestvollveien som går forbi eksisterende kirkegård, oppgradering av Gjoleidveien, samt tilliggende areal.

Prosjektet omfattet også oppgradering av plassen foran eksisterende kirkebygg.

Det ble satt 3000 lm med stål- og granittkanter, montert 590 lm Hardangermur og plantet 17000 planter.

Arbeidsoperasjoner utført:
– Legging av nytt drenssystem inne på ny kirkegård
– Nytt overvannsystem som inkluderer nye rørtraseer og kummer.
– Montering av fordrøyningsmagasin
– Setting av stålkanter, granittkanter
– Opparbeidelse av interne gangveier, p-plasser
– Montering av Hardangermur
– Omfattende masseutskifting ( eksisterende jordmasser byttes ut med drenerende masser)
– Masseplanting
– Legging av ferdigplen, samt tilsåiing
– Asfaltering
– Montering av granittbelegg
– Montering av belysningsanlegg inne på ny  kirkegård samt langs Vestvollveien