Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

ROS Arena

Ny flerbrukshall på Spikkestad.

Flerbrukshallen er bygget for å kunne huse flere idretter med blant annet et omfattende trampolinesystem som kan senkes ned under gulv når det ikke er i bruk.

Flerbrukshallen har også en skoledel bestående av fem klasserom og grupperom som leies ut til Spikkestad ungdomsskole. Hallen er bygget etter TEK 7 med innvendig heis, og et tribunesystem som har plass til 900 tilskuere. Auditoriet har også egen tribune med plass til 80 personer og skal brukes både av idretten og ungdomskolen.

Bygget er på totalt 4600m2.

Uteareal er på 6000m2 bestående av parkeringsplasser og opparbeidet grøntareal med beplantning.

Oppdragsgiver IL ROS Arena
Kontraktsum 30 mill
Tidsrom Høsten 2011 - sommeren 2012
Referanseperson Jens Lillegraven
Prosjektleder Kenneth Heimseter
Assisterende prosjekleder Jo Annar Sveen
Anleggsleder Vinko Brkic/Jonas Bråthen
Antall årsverk 20