Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Rasta Barnehage

Beskrivelse av utført arbeid:

Utvidelsen var på to nye avdelinger, 18+18 store barn, med et rom for personale.
Nybygget ble tilknyttet eksisterende barnehage for å kunne fungere med eksisterende avdelinger og ha adgang til fellesfunksjoner der.
Grunnet omfanget av tilpasninger og detaljeringsgraden i ønsket løsning ble fremdriften et tema ved forhandling og siden etableringen var tenkt i ett langsiktig perspektiv var kvalitet også en høyt prioritert faktor.

Nybygget ble på ca. 260 m2 BTA.
Overordnede krav:
• TEK 17 samt relevante lover og forskrifter skulle oppfylles.
• Tilbygget skulle være universelt utformet
• Tilbygget og de bygningsmessige arbeidene skulle være av høy standard for permanent bruk
• Arkitektonisk utforming skulle tilpasses eksisterende bygg.
• Det ble benyttes miljøvennlige materialer og byggets utforming og installasjoner skulle sikre energieffektivitet
• Det ble stilt krav til dokumentasjon ved miljøvaredeklarasjon (EPD) for de 5 mest brukte materialene i kommunale nybygg
• Det ble stilt krav om at alt trevirke i kommunale byggeprosjekter skulle være miljøsertifisert
• Det ble stilt krav om at det ikke skulle brukes tropisk tømmer i kommunale byggeprosjekter

Entreprenøren skulle prosjektere og utføre grunnarbeider for adkomstvei, tilbygg, vann og avløp og føringsveier for strøm, samt besørge tilkoblinger for VA og strøm.

Se flere bilder og les artikkelen om Rasta Barnehage og den offisielle åpningen her.

Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Oppdragets totale verdi: 12,5 mill
Utført i perioden: Februar 2018 til oktober 2018
Prosjektleder: Fredrik Hestø Hansen
Ass. prosjektleder: Morten Dahlen
Anleggsleder: Espen Borgås
Prosjektleder grønt: Torbjørn Skaarar
Anleggsleder grønt: Øyvind K. Dahl