Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Randem Barneavlastning

Beskrivelse av utført arbeid:

NS 8407 Totalentreprise

Prosjektet besto av prosjektering og bygging av Randem barneavlastning.
Det ble oppført to omsorgsboliger (botreningsleiligheter), ca. 100 m2 BTA og en bemannet barnebolig med fem plasser for yngre personer med tyngre funksjonshemming, ca. 460 m2 BTA + teknisk rom i kjeller som skal oppføres ved siden av hverandre på samme tomt, samt etablering av tilhørende utearealer.

Det var full drift hele døgnet både for botreningsleilighetene og barneboligen med fem plasser.
Hovedbygg ble oppført som institusjon etter regelverk for sykehjem, og botreningsleilighetene fulgte regelverk for omsorgsboliger.

Tidligere Randem barnehage ble revet.

Prosjektet ble forutsatt med støtte fra Husbanken, og måtte følge Husbankens retningslinjer.
Det forelå rammetillatelse, men det ble søkt om endring i forbindelse med utnyttelsesgrad.

Prosjektets tiltaksklasse: 2 for både prosjektering og utførelse.

/Trykk på et bilde for å se det større. Bla med piltaster eller musepeker./

Oppdragsgiver: Vestby Kommune
Oppdragets totale verdi: 29 mill
Utført i perioden: Februar 2019 til januar 2019
Prosjektleder: Jo Annar Sveen
Ass. prosjektleder: Pedro Jose
Ass. prosjektleder: David Quach
Anleggsleder: Steinar Haug