Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Ørje Tollstasjon

Askim entreprenør startet arbeidene med Ørje tollstasjon i april 2012. Helt på grensa til Sverige tok AE ut ca. 55.000 kubikkmeter løsmasser, og samme volum med sprengt fjell. Alt ble knust på stedet og gjenbrukt.

Som erfaren maskinentreprenør med mange store anleggsjobber passet dette oppdraget utmerket til Askim entreprenør.

Underveis i prosessen økte antall plasser for vogntog fra 28 til 39 plasser.

Håndteringen av steinmassene fortsatte mens AE startet byggingen av kontrollhallen. Hallen har en grunnflate på 1.250 kvm, samt en mesanin på 490 kvm. Med to større og en mindre port, kan man ta inn to samtidige vogntog og personbiler for kontroll. Hallen har underlys i gulvet for å gjøre kontrollarbeidet enklere, samt en hev/senk-skillevegg mellom personbiler og vogntog.

I første etasje ligger det flere visitasjonsrom, kontorer og oppholdsrom for passasjerer når en buss blir tatt inn til full gjennomgang. I mesaninen ligger tekniske rom, garderober og et møterom.

Hele bygget følger TEK10 og Statsbyggs miljømål, og tilfredsstiller dagens krav til universell utforming.