Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Nytt Østfoldsykehus Kalnes

Kontrakten var en av mange sideentrepriser på prosjektet Nytt Østfoldsykehus. Vår kontrakt omhandlet innredningsarbeider i service- og psykiatribygg. Vi startet arbeidene i servicebygget (3 722m2) i april 2013 og i psykiatribygget (13 267m2) i juni 2013. Grunnet store problemer med byggherres framdriftsplan og vann i bygget, hadde vi ikke effektiv drift før ca. september 2013.

Arbeidene omfattet oppsetting av alle innvendige vegger, kledning av innvendig side av alle yttervegger og all overflatebehandling av vegger, gulv og himling. Veggene er i hovedsak malt gips og veggvinyl på baderommene. Gulvene er behandlet med vinyl og epoxybelegg. Himlingene er av malt gips, t-profil mineralullshimlinger og Metahimlinger.

Arbeidene var planlagt ferdigstilt 30.03.2014, men grunnet framdriftsproblemer og mye tillegg ble kontraktsarbeidene overlevert i november 2014

Oppdragsgiver Helse SørØst/PNØ
Kontraktssum ca. 98 mill
Tidsrom 2013/2014
Referanseperson oppdragsgiver Petter Eide
Kontraktstype NS 8405
Prosjektleder Per Jonny Tveter/ Anders Stensby-Hansen
Anleggsleder Jostein Aas/ Jonas Bråthen
Assisterende prosjektleder Anders Stensby-Hansen/ Ole Kristian Skinnes
Totalt antall årsverk 52
Enge arbeidstakere 30
Underentreprenører 22