Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Nye portaler på Rosenholm

Beskrivelse av utført arbeid:

Eksisterende portal for gass distribusjon:
– Fjernet eksisterende strømtilførsel
– Fjernet kabelgate i bakken
– Etablert ny strømtilførsel i portalen og 9 stk. Tromler, kabellengde 7,5 meter.

Portalrekke 1 og 2
– Fjernet eksisterende strukturer
– Fjernet lyktestolpe, det ble re-etableret tilsvarende belysning for kjørevei på utsiden og armatur ble montert i ny portal.
– Fjernet eksisterende kabel grøft (med kabler, vann, rør, etc.) og reasfaltert området som ble gravd opp.
– 2 nye portal rekker.
– Det ble etablert 8 parkeringsplasser med bredde 3,75 meter mellom portalben.
– 20 stk. tromler ble henget opp i portalen/galgen.
– Led –lys stripe gjennom hele portalene, det skulle være 50 lux ved front på bussene.

Oppdragsgiver: Sporveien AS
Oppdragets totale verdi: 2,2 mill
Utført i perioden: September 2017 til februar 2018
Prosjektleder: Jan Petter Hagen