Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

NMBU – Husdyrfag etterisolering

Beskrivelse av utført arbeid:

Arbeidene omfattet rivning av eksisterende fasadeplater i stål og fjerning av eksisterende isolasjon. Deretter ble eksisterende stenderverk isolert med ny isolasjon og påfôret 150 mm.
Deretter ble det montert ny vindsperre, nye vinduer og nye fasadeplater samt ny solskjerming.
Det var enkelte bygningsdeler som inneholder eternitt, noe som krevde miljøsanering.

– Riving kledning og overflate, 381m2
– Riving vinduer og solavskjerming på vestfasaden, 160 stk.
– Riving eksisterende taktekking, 815m2
– Isolering av vegger med mineralull, 336m2
– Vindsperresjikt på vegg, 390m2
– Vannbrett for beslag, 408m
– Dampsperresjikt, 336m2
– Levering og innsetting vinduer, 171 stk.
– Montering stillbar solskjermer, 171 stk.
– Flerlags tekking takbelegg, 899m2

Oppdragsgiver: NMBU
Oppdragets totale verdi: 5,4 mill
Utført i perioden: Juni 2017 til november 2017
Prosjektleder: Anders Stensby-Hansen
Ass. prosjektleder: David Quach
Anleggsleder: Henning Hansen