Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

House of commons

Det 150 år gamle lille, røde huset fra Elvestad som har stått foran Stortinget siden i fjor høst har vært et av Norges mest omtalte kunstverk. Nå har vi demontert og flyttet det. Etterhvert skal det settes opp igjen i Hobøl.

Det var kunstneren Marianne Heske som sto bak kunstverket ”House of Commons” foran Stortinget. Huset sto opprinnelig ved Elvestadkrysset i Hobøl kommune. Det ble ekspropriert av Statens vegvesen i forbindelse med utbyggingen av E18 gjennom Østfold. Nå har vi flyttet det tilbake til Hobøl. Dette var et møysommelig arbeid. Demonteringen og flyttingen tok nærmere 10 dager.

Hobøl kommune har fått med seg gode hjelpere for å få fraktet huset tilbake til hjemkommunen.  Askim Entreprenør har stått for demontering og transport av huset og sponser prosjektet med 70 000 kroner. I tillegg bidrar også Oslo kommune, Riksantikvaren og Sparebank 1 Østfold med 100 000 kroner hver for å få fraktet og satt opp huset på sin nye tomt.

Etter et kort opphold foran Stortinget venter en ny hedersplass på det røde huset. Det vil høyst sannsynlig bli plassert ved siden av Hobøl kirke. Ordfører i Hobøl, Olav Breivik sier at de skal nedsette en komite som skal lage en strategi for hvordan huset skal brukes i fremtiden og på hvilken måte dette kan bidra til å profilere Hobøl kommune.