Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Holmenkollen Nasjonalanlegg

Ferdigstilling av grunn-, grønt- og konstruksjonsarbeider i Holmenkollen nasjonalanlegg til VM 2011:
Arbeidene omfattet ferdigstilling av Midtstudammen, Midtstuen hoppbakke, Holmenkollen, skistadioen og løyper, samt sprengningsarbeider for rekruttbakker.

Arbeidene besto i hovedsak av:
Utgraving og masseflytting ca. 60.000m3
Grus og asfaltdekker ca 30.000m2
Grøntareal ca. 150.000m2
Bygging av Midtstudammen og tilhørende konstruksjoner: 5500 m2
Planting av 11.000 planter og trær.

Damarbeider:

Arbeidene omfattet bygging av 5500m2 dam i eksisterende elveløp. Utført med membran, fangdam og utløpskonstruksjon. Grunnet anleggsarbeidene i Holmenkollen måtte det inn sedimenteringsanlegg.

Da dammen også er vannreservoar for snøanlegget i Holmenkollen og Midtstuen er dammen bygget med luft og pumpeanlegg

Kontraktsum: ca. 50 mill
Referanseperson: Knut Kristiansen
Prosjektleder: Fabian Geiser / Jørn T. Måleng
Ass.prosjektleder: Stein T. Vindegg
Anleggsleder: Lars Ph. Olaussen / Vinko Brkic