Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Hoffsveien 21 – 23

Totalentreprise for opparbeidelse av 620m2 med parkeringskjeller under bakken.

– Rivearbeider, åpning i bærende betongvegg
for adkomst til nye garasje
– Utgraving av ca. 3000m3
– Sprengning av ca. 400m3 fjell
– Spunting 114m2, dybler 38stk, puter av doble
kanalstål 19lm og stag 5stk.
– Peling til fjell med 90mm stålkjernepeler, 21stk.
Samlet pelelengde ca 85lm.
– Plasstøpt betong, bunnplate 190m3.
Yttervegger og murer ca. 135m3.
– Prefabrikert betong, hulldekke HD 520.
Brannklasse 60. Ca. 650m2
– Isolasjon og tekking, membran 700m2, –
10cm EPS 640 m2 og 10cm påstøp 700m2.

Med vannbåren varme.
– Montering skyveport med 3m bredde, brannklasse 120.
– Asfaltering av tak på garasje, 4cm slitelag.

Oppdragets navn:      Hoffsveien 21-23
Sted:                             Skøyen, Oslo
Referanse:                   Michael Hjerpe (928 42 734)
Periode:                        April 2015 – Februar 2016
Total verdi:                  15,6 mill
Tot ant. årsverk:         11
Egne arb. takere:         7
Underentreprenører:  4
H verdi:                         0

Prosjektleder:              Jørn Regin Jaucis
Ass. P. leder:                Åsmund Fagerli Svedjan
Anleggsleder:               Ole Ødegaard
Anleggsleder:               Øivind Dramstad