Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Helsehuset IØMK Legevakt Askim

Det ble politisk vedtatt at IØMK Legevakt skulle flyttes internt i huset, og lokalene måtte derfor bygges om og utvides. Askim Entreprenør AS fikk oppdraget, med oppstart oktober 2016.

Tilbygget er bygget slik at det oppfyller dagens krav til legevakt og helsetjenester, både funksjonelt-, teknisk-, sikkerhets- og driftsmessig sett. Askim Entreprenør satte opp innvendige vegger, gjorde overflatebehandlinger og tekniske installasjoner, la gulvbelegg, gjorde himlingsarbeider, og monterte dører og vinduer.

Utvendig ble det gjort endringer i adkomst, med endret kjørefelt, oppholdssoner, sykkelparkering og sti. Her ble det lagt vekt på sikker oppdeling av kjøre- og gangsoner, samt økte muligheter for opphold utendørs.

Tilbyggsdelen inkluderte rivning av fasader og grunnarbeid. Det ble laget ny hovedinngang med overtak til Helsehuset og legevakten i 1 etasje, og en egen hovedinngang med overtak til ambulansemottaket.

På sørsiden av vestfløyen ble det oppført ny flukttrapp og nye dører.