Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Hagasvingen – omsorgsboliger

Prosjektet ble gjennomført iht. NS 8407 Totalentreprise, hvor Askim Entreprenør AS var hovedbedrift.

Bygget består av parkeringskjeller i betong, 2 fulle etasjer i treverk, samt loft. Bygget inneholder 12 leiligheter, fellesrom og personalbaser. Beboerne i Hagasvingen har forskjellige omsorgsbehov og bygget er utformet for dette formålet.

– Riving av eldre omsorgsboliger, og oppføring av midlertidige boliger. 1 120m2
– Detaljprosjektering av nye omsorgsboliger inkludert utomhusarealer
– Utbygging av nye omsorgsboliger inkludert utomhusarealer, samt utarbeidelse av FDVS plan for omsorgsboligene
– Avvikle/fjerne midlertidige paviljonger på nabotomten

Utgangspunktet for universell utforming var TEK10.

Totalentreprenør hadde ansvaret for å oppfylle “Kriterier for passivhus og lavenergihus – boligbygninger iht. NS 3700:2010”

Bygget er over fire etasjer med grunnflate på ca. 700m2

Les også artikkel om omsorgsboligene i Hagasvingen.

Oppdragsgiver/byggherre: Lørenskog Kommune
Oppdragets totale verdi: 55,3 mill
Utført i perioden: Januar 2017 til mai 2018
Referanse: Bjørn Rogne
Prosjektleder: Simen Berg Klemmetsen
Ass. prosjektleder: Richard Strand
Ass. prosjektleder: Jo Annar Sveen
Anleggsleder: Jonas A. Bråthen
Anleggsleder betong: Vinko Brkic