Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Eid barnehage i Askim

Askim Entreprenør bygger nye Eid barnehage for Askim kommune. Dette blir en Reggio Emilia-barnehage. Kontraktsummen for de 1910 kvadratmeterne er 52 millioner kroner inkludert mva.

Den nye barnehagen skal erstatte tre andre barnehager. Kommunens viktigste krav var at barnehagen skulle bygges etter de pedagogiske prinsippene for en Reggio Emilia-barnehage. Denne barnehagefilosofien stammer fra den italienske byen med samme navn. Omgivelsene er spesielt viktige for barnas læring.

Askim Entreprenør engasjerte Østre Linje Arkitekter da de så tilbudsforespørselen. De ga arkitektene utfordringen med å løse oppgaven kostnadseffektivt, en flott oppgave for en arkitekt.

Alle de viktigste funksjonene vender seg da inn mot den sentrale lekeplassen. Den er koblet til landskapet og lekeområdet utenfor barnehagen. Dette gir en rolig og oversiktlig barnehage med et miljø barn kan forholde seg til, nyte og føle seg trygge i. (Robert Gough i Østre Linje Arkitekter)

Prosjektet er i fin utvikling.

Askim entreprenør har også bygd Åkerbakke barnehage for Statsbygg på NMBU i Ås

Les artikkelen om Eid Barnehage her.