Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

E18 Krosby – Knapstad, Bru II

Vi har bygget 4 stk 4-felts motorveibruer på denne parsellen; Spydeberg, Grinna, Skøyen og Ormerud bru. 2 av de største bruene, Spydeberg og Grinna, er 146 meter lange og 21 meter brede. Den høyeste rager over 20 meter over bakken. De 2 resterende bruene er ” bare” 26 meter lange og 21 meter brede, og med en høyde på 6 meter over bakken.

En av de største utfordringene ved de 2 store bruene, var de dårlige grunnforholdene. Det var ikke mulig å overføre tyngden fra betongen i brudekket direkte ned på bakken. Dette ville resultert i grunnbrudd. For å unngå dette, ble det pelet til fjell. For hver 22. meter ble det bygget store betongfundamenter, hvorpå det ble etablert en solid reis, byggverket som holdt oppe selve formen/støpevognen. Denne vognen ble trukket frem etter hver støpeetappe, og brukt på nytt, i alt 5 etapper for hver av de store bruene.

En annen utfordring var arbeid i høyden. Det er mye som skal sikres når man jobber 15 til 20 meter over bakken. HMS er det viktigste arbeidsverktøyet på denne type jobber, og vi har hatt hovedfokus på HMS gjennom hele byggeperioden. Stadig oppfriskning av tidligere utførte arbeidsoperasjoner, samt gjennomgang av nye før de settes i gang, var et viktig verktøy for å holde fokuset oppe, samt å holde sykefraværet nede.

Oppdragsgiver Statens Vegvesen
Kontraktsum 98,1 mill
Tidsrom Juli 2008 - januar 2010
Referanseperson Thormod Aasgaard
Prosjektleder Roy Dybedahl
Anleggsleder Jørn Regin Jaucis/ Karsten Hesleskaug
Totalt antall årsverk 52
Antall skader/fraværsdøgn 1/14
Ansvar UTF, KUT, TKL 3