Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Coca Cola Lørenskog

Oppføring av 200 m2 tilbygg i stål og teglforblendet sandwich for teknisk rom. Rivning av 2800 m2 gulv inne i eksisterende produksjonslokaler inkludert etablering av 280 lm avløpsgrøfter og reetablering av nytt gulv med slukrenner i to faser. Dette mens det kontinuerlig foregikk produksjon av mineralvann i de samme lokaler.