Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Bussoppstillingsplass Alnabru

Sporveien ønsket et midlertidig anlegg (3-5 år) til oppstilling av busser på Alnabru. Tomten, på adresse Verkseier Furulunds vei 33 og 35, utgjorde 10 003m2 samlet areal, og var ubebygd. Askim Entreprenør AS kom med forslag om hvordan oppstillingsplassene og kjøremønster kunne løses slik at det ble funksjonelt. Det skulle også være mulig å utvide med flere oppstillingsplasser i fremtiden. Totalt skulle det bli 30 stk oppstillingsplasser for normale busser.

Askim Entreprenør rev gjerder, og hele tomtearealet ble gjerdet inn på nytt. Det ble montert port inn på tomten som styres automatisk ved kommunikasjonssystemet til bussene. Tomten ble opparbeidet, planert og asfaltert, og området fikk belysning, både for hele området og i front til bussene. I tillegg ble det montert kabeltromler for strøm i front av hver bussoppstillingsplass. Disse tromlene er tilpasset utemiljø, og innehar sikkerhetssperre og automatisk tilbaketrekk.

Det ble fjernet vegetasjon og etablert kjørevei mellom Verkseier Furulundsvei 33 og 35 med bredde på 5 meter. Innkjørsel ble oppgradert til normal standard, minimum dimensjoneringsklasse A2 i vegvesenets håndbok.

Alle plasser og kjøremønster ble merket opp. Overvann ble håndtert og alle nødvendige tiltak inkludert. Parkeringsplassen skal nå tåle langtidslast fra bussene som har en total vekt på ca 12 tonn.

Byggherre Sporveien
Kontraktsum 4 200 000
Oppstart og levering Januar 2017 - Juni 2017
Prosjektleder Roy Dybedahl
Ass pro leder Audun Aas Hegna
Anleggsleder Christian Høvik
Referanseperson Paal Sanni Haruki