Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

Båstad Barnehage

Det ble oppført ny Båstad barnehage for inntil 72 barn fordelt på 5 avdelinger.
Alle fellesarealer samt personalavdeling ble dimensjoneres for en barnehage med 6 avdelinger og totalt 90 barn.

Anbudsprosessen ble gjennomført som en konsept-konkurranse, kontraktsform NS 8407 Totalentreprise

Det var også betydelige utomhusarbeider som ble gjort i forbindelse med bygging av barnehagen.
Blant annet lekeområde med gode lekeapparater og sykkelstier, opparbeidelse av parkeringsplasser for ansatte og droppsoner for levering og henting av barn.
Det ble også installert utomhus belysning på lekeplassen og ved parkeringsplassene.
Det ble i tillegg etableret brønnpark for energiforsyning av 6 avdelings barnehage.

Fire opsjoner ble og innløst i prosjektet:
– Rive eksisterende barnehage fra 1950 tallet. Opsjonen inkl. også utarbeidelse av miljøsanneringsrapporter og avfallsplaner.
– Komplett levering og montering av ballbinge.
– Drenering av ballløkke. Det ble lagt sløyfer med drenering med minimum avstand 5 meter i dybde 800mm. Det ble i tillegg etableret grøft langs fjellskjæring som leder vannet syd og ned i ny kum
– Ny trafo. Bistått kommunen med opparbeidelse av fundamenter for ny trafo, samt grave nødvendig grøfter for inntakskabel.

– Areal bygg ca 1100m2
– Areal p-plass 2 800m2
– Areal lekeområde 2 700m2

Gå til egen artikkel om Båstad Barnehager, og se bilder og film her.

Oppdragsgiver: Trøgstad Kommune
Oppdragets totale verdi: 36,3 mill
Utført i perioden: Februar 2017 til mai 2018
Prosjektleder: Per Jonny Tveter
Ass. prosjektleder: Fredrik Hestø Hansen
Anleggsleder: Josten Aas