Askim Entreprenør AS

Prosjekter

Askim Entreprenør er byggherrens profesjonelle problemløser. Vi har en solid base i Spydeberg, Østfold og fullfører hvert år om lag 20 oppdrag i aksen Oslo – Follo – Østfold.

BAMA

Vi fikk gleden av å samarbeide tett med BAMA da de skulle samlokalisere sin virksomhet i Groruddalen. Vi jobbet med yttervegger, innervegger og mye tømrerarbeide.

Da BAMA overtok sitt 44.000 kvm store og svært komplekse logistikkbygg, hadde de tilstrekkelig med utfordringer og barnesykdommer. Det gjorde hverdagen presset for de som skulle drifte bygget hos BAMA.

Vår rolle ble å arbeide selvstendig og komme opp med forslag til hvordan vi kunne løse små og store utfordringer etter hvert som de oppsto. Vi kunne trygge BAMA med gode løsninger, samtidig med at de sparte tid. Høy kvalitet på håndverket og god prosjektledelse var viktig for at vi kunne levere som vi gjorde.