Askim Entreprenør AS

AE Gruppen AS

AE Gruppen AS er et konsern etablert 03. januar 1996.

AE Gruppen AS eier, utvikler, prosjekterer og bebygger fast eiendom og tomteområder, leier ut eiendom og bygninger,
samt selger og drifter fast eiendom.

I tillegg finansierer, utvikler og støtter vi datterselskaper og deltar i andre selskaper med lignende formål.

Her er noen av våre datterselskaper representert med logo: